Til præsterne
Kurser og uddannelse

Kurser og uddannelse

 

05
sep

Workshop: Skriv salmer

Hvad enten du allerede skriver salmereller gerne vil afprøve for førstegang. Et kursus, der vil åbne salmegenren,ved at deltagerne selv tager livtag med skrivehåndværket.Underviser på kurset er digter ogsalmedigter Mirian Due. Over tre gange: 5. september, 19. september,3. oktober TILMELDING: Senest 30. juni til:teologisk konsulent Eva HolmegaardLarsen, mail: ehl@km.dk

08
sep

Stiftsstævne for ydre mission

Emne for stiftdagen: "MAF - Mission Aviation Fellowship - flyver for livet " ved Kamma og Arne Puggård.Højmesse ved biskop Lise Lotte Rebel.

17
sep

Diakoni og konfirmander

TEMA: Konfirmander som givere og modtagere af diakoni Mange konfirmandundervisere ønskerat lade konfirmanderne mærke, hvordan kirken arbejder diakonalt, men mangler konkrete ideer. Samtidig står mange med en oplevelse af, at de mange måneders fællesskab med de unge også får karakter af en diakonal indsats omkring de unges behov. For første gang prøver vi at lade de to sider mødes. Vi får besøg af Birgitte Viftrup fra Aalborg stift og hører om deres ’diakonipakke’, et diakoni-teologisk oplæg af tidl. Ekstern lektor i kateketik på FUV, Morten Miland, inspiration til arbejdet efter konfirmationen af Bent Bojer Harregaard fra Søborgmagle samt flere mindre indslag. DELTAGERE: Medarbejdere i kirkelig undervisning, kirke- og kulturmedarbejdere, præster m.fl. TILMELDING: Senest 1. september til diakonikonsulent Morten Miland, mms@km.dk, tlf. 2462 3969

18
sep

Hånd og Ånd: Papirklip

Ved kunstner Peter Callesen. Hvordan ekspanderer man papir ud over dets normale natur og format? Hvilke historier ligger gemt i det hvide papir. Kan man transformere et todimensionelt stykke papir til noget tredimensionelt? – og hvordan er forholdet mellem silhuet/fraklippet og den tredimensionelle figur? Disse og flere spørgsmål vil vi berøre i workshoppen, hvor vi skal arbejde rumligt med det hvide papir og skabe forskellige skulpturer ud af dette materiale. Temaerne er skabelse og eksistentielle spørgsmål. Workshoppen indledes med et foredrag, hvor Peter Callesen præsenterer sine papirværker. Kurset er både for præster og kirke-kulturmedarbejdere og er gratis.Tilmelding til Marianne Fischer, rel.pæd.konsulent: maf@km.dk

20
sep

Konfirmand-event: Mødet med Jesus

HELSINGØR STIFTS KONFIRMAND-EVENT Tag dine konfirmander med på en rejse tilbage i tiden, til dagene hvor Jesus gik på jorden. Sammen vil I møde mennesker som fik forandret deres liv i mødet med Jesus. Konfirmandevent sætter mødet mellem Jesus og mennesket i centrum og Frilandsmuseet i Brede danner ramme omkring en dag, hvor konfirmanderne sendes ud i sporet efter Jesus. Konfirmandeventen er en oplagt teambuilding-dag for de nye konfirmandhold. Det forudsættes ikke, at de ved noget som helst, når de kommer, bare at de er indstillet på en dag med sjove og udfordrende lege og opgaver. TILMELDING: Der åbnes for forhåndstilmelding tirsdag d. 4. juni kl. 10.00 Man tilmelder sig påwww.helsingørstift.dk– under Værktøjskasse/Kirke og pædagogik. Tilmeldingsformularen ligger klar på hjemmesiden kl. 10 d. 4. juni! Det er ikke muligt at tilmelde sig før!

20
sep

Teologisk salon

Emnet for den teologiske salon kommer senere.

26
sep

Konference på KU: Håb! Teologi i trængselstider

Mød blandt andre Carsten Bach-Nielsen, Johanne Stubbe Teglbjerg, Søren Huus og Frank Thomas (USA). Se programmet her. Aldrig har vi levet så trygt i den vestlige verden. Lang fra krig, sult, tørke og sygdomsepidemier. Vi har det godt, og alligevel er vi bange. For truslerne når helt ind i vores stuer, og vi konfronteres daglig med katastrofer, klimakrise, plastikøer, habitbanditter, hacker kriminalitet, radikal religiøsitet, ulmende aggressivitet og uforudsigelige verdensledere. Frygt fylder meget, også hos vores unge mennesker, der alvorligt overvejer det ansvarlige i at sætte børn i verden med de skræmmende udsigter. Dette års konference vil udfordre frygten og tale om håb og tro. Hvordan skal vi forkynde ind i en verden på randen af sammenbrud? Hvilke teologiske spor kan vi følge, og hvad er kirkens rolle i et samfund, der tynges af rådvildhed overfor fremtiden? Carsten Bach-Nielsen følger domstemaet op igennem teologishistorien. Johanne Stubbe Teglbjerg taler om håbets teologi. Frank Thomas fra USA vil lære os ”How to preach a dangerous sermon” og vil med sangeren Søren Huss slutte dagen af med en aftenandagt. Vi skal også møde journalisten Lea Korsgaard og Thomas Ravn Petersen fra ”Verdens bedste nyheder” og Steffen Andersen, der er forfatter til bogen ”Farligt”. DELTAGERE: Præster

01
okt

Sorggruppekursus

TEMA: Sorg og sorggrupper – gentages for nye deltagere. Diakoniudvalget og Samvirkende Menighedsplejer indbyder i fællesskab til et todages kursus med sorg på programmet. Målet med kurset er at få brugbare perspektiver på sorgen, så mødet med den sørgende kan blive frugtbart og udviklende. Forhåbentlig vil deltagerne efter kurset have mod på at gå i gang med at starte en sorggruppe. Det første kursus i marts havde en lang venteliste, så nu gentager vi. KURSUSLEDERE: konsulent Eva Christoffersen og sygeplejerske/terapeut Linda Møller, Samvirkende Menighedsplejer DELTAGERE: Kirkelige medarbejdere, der ønsker at starte eller er i gang med sorggrupper – frivillige, kirke- og kulturmedarbejdere og præster. Begrænset til 25 pladser. Det forventes, at man deltager i hele kurset. PRIS: 300 kr. for morgenmad, frokost, kaffe og kage. TILMELDING: Inden 8.9. til diakonikonsulent Morten Miland, mms@km.dk

02
okt

Sorggruppekursus

TEMA: Sorg og sorggrupper – gentages for nye deltagere. Diakoniudvalget og Samvirkende Menighedsplejer indbyder i fællesskab til et todages kursus med sorg på programmet. Målet med kurset er at få brugbare perspektiver på sorgen, så mødet med den sørgende kan blive frugtbart og udviklende. Forhåbentlig vil deltagerne efter kurset have mod på at gå i gang med at starte en sorggruppe. Det første kursus i marts havde en lang venteliste, så nu gentager vi. KURSUSLEDERE: konsulent Eva Christoffersen og sygeplejerske/terapeut Linda Møller, Samvirkende Menighedsplejer DELTAGERE: Kirkelige medarbejdere, der ønsker at starte eller er i gang med sorggrupper – frivillige, kirke- og kulturmedarbejdere og præster. Begrænset til 25 pladser. Det forventes, at man deltager i hele kurset. PRIS: 300 kr. for morgenmad, frokost, kaffe og kage. TILMELDING: Inden 8.9. til diakonikonsulent Morten Miland, mms@km.dk

24
okt

Selvmordet som pastoral udfordring

Arrangeret i samarbejde med Københavns og Roskilde Stifter og finder sted over to dage, den 24. oktober (i Roskilde) og 7. november (i København). 24. oktober: De kulturelle mekanismer og vores opfattelse af selvmord og hvordan vi håndterer mødet med selvmordstruede. MØD: psykolog Kim Juul Larsen, overlæge Merete Nordentoft, psykiater Anne Lindhardt og provst Ulla Thorbjørn Hansen. 7. november: Begravelsestalens svar på selvmordet og præstens indsatsi forhold til pårørende. MØD: tidl. rektor Mogens Lindhardt og leder af Nefos, Elene Fleicher. TILMELDING: Inden 1. oktober til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen, mail: ehl@km.dk

25
okt

Hånd og Ånd: Moderne ikoner

Ved kunstner Helle Noer. At omsætte tekst til billeder er en fantastisk måde til fordybelse, forståelse og tilegnelse af den pågældende tekst. Men hvad gør man, når man ikke kan tegne? Arbejdet med moderne ikoner, en collage af farver, figurer og metal kan hjælpe mange på vej mod et udtryk, der giver mening. Her kan alle være med, for symbolerne er det bærende i billederne. Vi kigger nærmere på symbolernes anvendelighed i den moderne verden, hvor de usynlige ting let bliver talt ned, men stadig betyder meget for det enkelte menneske. Efter oplægget prøver vi selv kræfter med både moderne ikoner og billeder i aluminiumstape – teknikker, der kan bruges bl.a. med konfirmander med stor succes. Kurset er både for præster og kirke-kulturmedarbejdere og er gratis.Tilmelding til Marianne Fischer, rel.pæd.konsulent: maf@km.dk

30
okt

Facebook i kirken

Hvad er det gode indhold til Facebook, og hvordan annoncerer man på en måde, der kan betale sig? På kurset lærer du at tænke modtagerorienteret, og du får inspirerende eksempler på god brug af Facebook i sognet. Du lærer også, hvorfor boosting er spild af penge, og hvad du skal gøre i stedet. DELTAGERE: Kommunikationsansvarlige i kirken UNDERVISERE: Sarah Auken og Malene Bjerre TILMELDING: senest 23. oktober til mediekonsulent Sarah Auken, stau@km.dk

07
nov

Konfirmander og højmessen

For langt de fleste konfirmander gælder det, at de som led i deres forberedelse skal gå i kirke et bestemtantal gange. For langt de fleste præster gælder det, at sådan hører det sig til – de unge skal lære højmessen at kende, jf. anordning om konfirmation, §1, stk. 2. En undersøgelse viser imidlertid, at særligt danske konfirmander vurderer højmessen som kedelig, irrelevant og svær at følge med i – en oplevelse, som tilmed forstærkes, efterhånden som konfirmandundervisningen skrider frem! Tilbage for os ligger en opgave med at arbejde konfirmander og højmesse sammen i den korte tid, hvor vi møder dem til konfirmationsforberedelse – på kort sigt for at gøre dem fortrolige med højmessen – på lang sigt ligefrem gudstjenestesøgende? Karen Togsverd fra Skæring Kirke har i 2017 udarbejdet et masterprojekt med titlen ”Konfirmandernesoplevelse af højmessen”, baseret på interviews med konfirmander. Med afsæt i hendes iagttagelser åbnes hermed for en inspirationsdag med praktisk tilgang til arbejdet med konfirmander og højmessen. PROGRAM: 9.30-10.00: Kaffe og brød 10.00-11.30 Karen Togsverd: Hvad oplever konfirmanderne, når de kommer til gudstjeneste? Og hvordan kan vi tænke gudstjeneste og konfirmander bedre sammen? 11.45-12.15: Erfaringsudveksling om konfirmander, gudstjenester og andagter i konfirmationsforberedelsen. Hvad skal vi overveje? 12.15-13.00: Frokost. 13.00-14.30: Konfirmandandagt som forberedelse til højmessen. Gruppevis udarbejder vi konfirmandandagter med tekster fra advent og Helligtrekonger. 14.30-15.00: Fælles opsamling og diskussion. TILMELDING: Senest d. 31. oktober til religionspædagogisk konsulent Camilla Eriksen, mailcer@km.dk. Det er gratis at deltage – der indgår frokost.

08
nov

Teologisk salon

Emnet for den teologiske salon kommer senere.

09
nov

Diakonistiftsdag

TEMA:Folkekirkens fremtid og demografien. I de næste år stiger antallet af de ældste danskere markant, antallet af nydanskere er steget, og de udgør en stor del af de yngre generationer. Hvordan bliver folkekirken dygtig til at møde de nye opgaver? Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet, holder et ’krystalkugleforedrag’, hvor han med statistik og historier tegner de nye diakonale udfordringer. Efter frokost er der seminarer om ”Det grå guld”, arbejdet med demente, mandeklubberne samt indvandrerarbejde på provstiplan og i økumenisk samarbejde. DELTAGERE: Frivillige fra menighedsplejer og menighedsråd, kirke-/kulturmedarbejdere og præster, alle der vil inspireres til at være med i sognenes diakoni. TILMELDING: Til diakonikonsulent Morten Miland, mms@km.dk, tlf. 2462 3969

Vis flere